Kurser i Photoshop och Lightroom

Här hittar du enkla kurser och snabba tips i Photoshop och Lightroom. Alla kurser är på svenska och håller en nybörjanivå för att alla skall kunna ta till sig dem, oavsett kunskapsnivå.

Kontakta mig på jimmy@runsteen.se för priser och mer information.