Jag heter JImmy Runsteen och jag jobbar med web, foto, video och avancerad bildbehandling.

HansK Bordmodell

Hans k fotoskiss

Vid produktionen av Hans K's möbelkatalog så saknades större delen av fotografierna på möblerna. För att ändå kunna genomföra katalogproduktionen så skapade jag alla möblerna i Sketchup. På så vis kunde man vända och vrida på möblerna tills de passade bra in i katalogen.
Bilden till vänster är ett exempel på en skiss där vi tog fram rätt vinkel och produkter som sedan fotograferades så nära som möjligt.
Fördelen med att jobba i Sketchup är att det kräver inga rendreringstider. Det går snabbt att ta fram skissbilder till produktioner.